Ziemia pod wiatraki – umowa dla frajerów #1

Author: Krzysztof Abramek  |  Category: Wiatraki
Rolnicy podpisują skandaliczne umowy
 
Jeżeli już podpisałeś umowę o dzierżawę ziemi pod wiatraki to nie wykluczone, że będziesz musiał zażyć środki uspokajające gdy przeczytasz co tak naprawdę zrobiłeś …

Jeśli jeszcze nie podpisałeś takiej umowy to może trzeba abyś wylał na głowę wiadro lodowatej wody i przeczytał poniższe informacje …
 
Osoby, które jeszcze nie podpisały umowy dzierżawy gruntu pod wiatraki powinny dokładnie zapoznać się z praktycznymi aspektami umowy, gdyż są one pisane językiem prawniczym co oznacza, że punktu widzenia prawa (sądu) niekoniecznie oznaczają to co się wydaje zwykłemu człowiekowi, który nie jest obeznany z tajnikami przepisów i stosowanymi tu kruczkami prawnymi.
 
Przyjrzyjmy się wiec co praktycznie oznacza podpisanie takiej umowy.
Wszelkie prezentowane tu treści nie stanowią porady prawnej, ani doradztwa a w tym celu należy zwrócić się do stosownego eksperta.
 
Umowa powinna nakładać równe prawa i obowiązki. Tymczasem umowa jaką przedkłada inwestor jest skrajnie niekorzystna dla wydzierżawiającego i skłonny jestem twierdzić, że ci którzy ją podpisali powinni zacząć walczyć w sądzie o jej unieważnienie, gdyż rażąco odbiega od zasady równego traktowania stron umowy, jest wyjątkowo niekorzystna dla właściciela działki rolnej.
 
  1. Ta część działki, która będzie wydzierżawiona jest wyłączona dopłat unijnych, a więc pomniejsza zysk, który rolnik będzie (ewentualnie) miał z dzierżawy gruntu. Oczywiście sam musisz chodzić i to załatwiać, bo inaczej grozi to skutkami wstrzymania dopłat i karami. Za jeżdżenie i czas poświęcony na to oczywiście nikt nie płaci.
  2. Podatek rolny od terenu zajętego przez wynajmującego dalej płaci rolnik, nikt tego nie zwraca.
  3. Od uzyskanej kwoty za dzierżawę gruntu trzeba zapłacić 19% podatku dochodowego i nie ma od tego zwolnienia, więc prawie jedną piątą zysku musisz oddać fiskusowi oczywiście za wszystkimi formalnościami musisz chodzi sam, wypełniać deklarację, składać je w urzędzie, dokonywać wpłat, bo jak nie to Urząd Skarbowy się tym zajmie ze wszystkimi odsetkami i karami, a komornik bardzo łatwo ściąga należności od rolnika, oczywiście ze swoją dodatkową prowizją …
  4. Podatek od nieruchomości w zakresie dróg dojazdowych i placu manewrowego pod elektrownie. Tak jak od nieruchomości podatek może  wynosić jak za instalacje przemysłowe, tj. 15-17 zł. za metr kwadratowy!
  5. Dzierżawa ziemi pod wiatraki podlega podatkowi VAT, czyli musisz wpłacać 23% od wartości czynszu netto.
  6. Za wybudowane wiatraki inwestor powinien płacić podatek od nieruchomości. o jeśli go nie zapłaci? Obowiązek spada na właściciela gruntu, co oznacza, ze wydzierżawiający będzie skazany na zapłacenie tego podatku, czyli będzie miał dodatkowe koszty. Może oczywiście domagać się zwrotu, ale jeśli inwestor nie zapłacił gminie, to szanse że zapłaci tobie nie są duże … Jak się przed tym zabezpieczyć? Można, oczywiście. Należałoby zażądać od wydzierżawiającego wystawienia weksli bez protestu, wraz tzw. deklaracja wekslową. Przedstawienie weksla do inkasa zwykle nie stwarza problemów i stosunkowo łatwo jest wyegzekwować pieniądze. No ale trzeb najpierw wiedzieć, że tak można i skłonić inwestora do wystawienia weksla. Skoro nie ma zamiaru uchylać się od płacenia to przecież nie powinien stwarzać problemów by tak zrobić …
  7. Jeśli firma zbankrutuje, a czasach kryzysu o to nie trudno, to wydzierżawiający rolnik będzie (przez 30 lat?) płacił podatek od nieruchomościr albo ponosił  gigantyczny koszt rozbiórki tej budowli.u
Z obiecanych 20.000 zł. nie zostanie wcale tak wiele, szczególnie, że często trzeba się tym dzielic na 2,3 osoby …
 
cdn …

Znalezionoprzez wyrażenia::

  • dzierżawa ziemi pod wiatraki
  • ziemia pod wiatraki prądotwórcze

Tags: , , ,

Leave a Reply